Słownik 

 1. Konto klienta– to umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną która polega na udostępnieniu funkcjonalności sklepu SKLEP.WYPAKUJ.PL Użytkownikowi sklepu przez WPKJ na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
 2. Użytkownik- to osoba pełnoletnia która zarejestruje się w Sklep.Wypakuj.pl
 3. Sklep.Wypakuj.pl- oznacza spółkę WPKJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 5/46 21-040 Świdnik
 4. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin.
 5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 6. WPKJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwane może być dalej jako Wypakuj lub Wypakuj.pl

Rodzaj usług świadczonych przez Wypakuj

 1. Wypakuj świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na możliwości korzystania ze sklepu Wypakuj, za pomocą której Użytkownik może korzystać ze sklepu internetowego Sklep.Wypakuj.pl

Postanowienia ogólne

 1. Wypakuj zastrzega sobie prawo do zmiany i edycji niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik korzysta z Wypakuj na podstawie własnego wyboru, tylko na własną odpowiedzialność.
 3. Wypakuj nie udziela gwarancji lub zapewnień innych niż określonych tym w regulaminie oraz wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi w najszerszym możliwym zakresie.
 4. Wypakuj ma prawo do zawieszenia lub usunięcia konta które narusza regulamin lub obowiązujące w Polsce prawo.
 5. Wypakuj nie ponosi odpowiedzialności za straty wartości firmy oraz finansowe wywołane przez korzystanie lub brak możliwości korzystania z Sklep.Wypakuj.pl
 6. Całkowita odpowiedzialność Wypakuj jest ograniczona do wartości kwoty zamówienia na rzecz Wypakuj przez Użytkownika u którego powstała szkoda.
 7. Wypakuj odpowiada tylko za szkody spowodowane z wyłącznej winy Wypakuj.
 8. Użytkownik potwierdza, że nie będzie powielać, kopiować oraz wykorzystywać materiałów które znajdują się na stronach w domenie Wypakuj.pl
 9. Materiały które Użytkownik udostępnia na swoim koncie Wypakuj są jego własnością. Wypakuj może na prośbę Użytkownika wykasować jego konto.
 10. Awaria treści regulaminu nie stanowi zrzeczenia się prawa do jego bezwzględnego przestrzegania lub postanowienia.
 11. Regulamin Wypakuj to jedyna forma umowy zawarty między Użytkownikiem a Wypakuj.
 12. Wszelkie pytania które dotyczą Regulaminu należy przesyłać do obsługi Wypakuj przez email.

Opłaty

 1. Płatność w Wypakuj Użytkownik może dokonać za pośrednictwem eprzelewów lub za pobraniem (pobranie nie dotyczy zamówień paletowych)

Dane osobowe Użytkowników – osób fizycznych

 1. Wypakuj przetwarza dane Użytkownika na podst. art. 6 ust 1.lit. /b lub f/ RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia, jak też przesłania faktur, ofert lub dodania nowych usług, a także opiekę poprzez e-mail lub za pośrednictwem numeru telefonu, który zosyał udostępniony.
 2. Zakładając konto użytkownik zawiera umowę przetwarzania danych osobowych klientów sklepu Wypakuj 
 3. Jednocześnie Wypakuj informuje, że: Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w ramach świadczenia jest WPKJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 5/46 21-040 Świdnik
 4. Sprawy związane z ochroną danych osobowych lub inne można kierować pisząc na adres biuro@wypakuj.pl
 5. Dane Użytkownika będę przechowywane do momentu nakazu ich wykasowania
 6. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych jak też ich sprostowania, usunięcia lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a również o prawie do przenoszenia danych.
 7. Użytkownik ma prawo do cofania zgody do przetwarzania danych dla celów marketingowych w każdym momencie 
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rezygnacja i odstąpienia

 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z konta w dowolnym momencie, korzystając z funkcji usuń konto.
 2. Rezygnacja spowoduje trwałe usunięcie konta. 
 3. Rezygnacja z konta Wypakuj.pl nie obciąża Użytkownika opłatami za rezygnację.
 4. Klient ma prawo do zwrotu produktu w 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Koszt kuriera pokrywa sprzedawca z zastrzeżeniem wykorzystania najtańszej dostępnej przesyłki od klienta do swojej siedziby.

Reklamacje

 1. Wypakuj udostępnia adres poczty biuro@wypakuj.pl który służy do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Reklamacje można wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia lub otrzymania go
 3. Wypakuj oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności prawnej za towar wykonany na zamówienie. Klient zamawiając go zobowiązany jest do zapłaty za niego w całości oraz wyłącza prawo do reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
 5. Reklamacja musi zawierać przedmiot (lub zdjęcia na pierwszym etapie) reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 6. W przypadku gdy terminy nie będą dotrzymane reklamacja nie będzie uznana.

Zmiany w usłudze i cenniku

 1. Wypakuj ma prawo do wykonania zmian w Regulaminie oraz cenniku sklepu.
 2. Ceny prezentowane w cenniku nie zależą od zewnętrznych czynników.
 3. Wypakuj ma prawo przenieść prawa oraz obowiązki które wynikają z niniejszego Regulaminu na inny podmiot powiązany z Wypakuj a Użytkownik wyraża zgodę na to przeniesienie.

Warunki korzystania ze sklepu Wypakuj

-Polityka Prywatności.

Korzystając ze sklepu www.sklepwypakuj.pl zostają zaakceptowane zasady Polityki Prywatności naszego sklepu. W razie braku zgody na któryś z punktów niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o nieużywanie serwisu www.sklepwypakuj.pl 

Dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu www.sklep.wypakuj.pl można zostać poproszonym o podanie danych osobowych przez wypełnienie formularza. Dane, których potrzebujemy, to zazwyczaj imię, nazwisko i adres e-mail. W  formularzach zamówień będą to wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia. Brak podania  danych, skutkuje zablokowaniem czynności, której dane dotyczyły.

Administratorem danych osobowych jest WPKJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą JULIUSZA SŁOWACKIEGO 5 / 46    21-040 ŚWIDNIK

Pozyskiwane dane osobowe są przez nas chronione i wykorzystywane tylko do odpowiedzi na wysłane zapytanie i/lub realizacji złożonych zamówień, mogą być też wykorzystywane do wysyłania ofert i zapytań o potrzeby zamówień

Jeśli użytkownik udzieli zgody na wysyłanie treści marketingowych, jego adres e-mail zostanie dopisany do bazy. Adresu e-mail będzie przechowywany do czasu prośby na biuro@wypakuj.pl o wykasowanie go.

Osoba fizyczna, która wpisała dane poprzez stronę www.sklepwypakuj.pl ma prawo dostępu do swoich danych, i do ich zmian, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania własnych danych w dowolnym momencie. Każda osoba, udzielająca swoje dane może wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zamawianie produktów

Zamawianie produktów przez www.sklepwypakuj.pl wymaga podania danych adresowych w formularzu. Obowiązkowe pola zostały oznaczone. Podane przez Państwa informacje pozostają w bazie danych sklepu www.sklepwypakuj.pl Osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

Wszelkie podane informacje, można zmienić lub usunąć.

W czasie składania zamówienia będziemy potrzebować:

Powyższe dane będą wykorzystywane:

Przekazywanie danych osobowych:

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowej.

Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione w razie potrzeby instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).

Dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności, zostać powierzone przez podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.

Każdy Procesor może przetwarzać dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są działące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy kurierskie, operatorzy płatności internetowych, firmy marketingowe oraz operatorzy innych usług które są niezbędne do wykonywania czynności związanych z odpowiedzią na wysłane zapytania, wysyłki newsletterów i/lub realizacji złożonych zamówień.

Jawne dane osobowe:

Login, podawany przy okazji założenia konta, może być widoczny dla wszystkich, którzy odwiedzają stronę www.sklepwypakuj.pl i nie podlega on ochronie danych osobowych, dlatego proponujemy wpisywać wyłącznie imię lub nick.

Obsługa cookies:

Cookies, czyli ciasteczka, to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy a następnie zapisywane na urządzeniu użytkownika. Zawierają one informacje, które umożliwiają m.in. zapamiętanie logowania do serwisu lub zapamiętanie towarów dodanych do koszyka. Informacje zawarte w cookies są szyfrowane i mogą być odczytane wyłącznie przez serwer, który je utworzył.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies, jest operator sklepu internetowego www.sklepwypakuj.pl WPKJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą JULIUSZA SŁOWACKIEGO 5 / 46 21-040 ŚWIDNIK

W jakim celu zbieramy cookies?

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Blokowanie plików cookies

w razie gdy użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę www.sklepwypakuj.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookies nie zapisywały się na dysku lub tak, by były usuwane po upływie określonego czasu. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność sklepu internetowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce polecamy odwiedzić poniższe strony:
– Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
– Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
– Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
– Safari: http://www.apple.com/support/safari/

Niezapowiedziane wiadomości:

Sklep www.sklep.wypakuj.pl ma prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, które pozostawiły swoje dane kontaktowe w tym numer telefonu/ adres e-mail i zgodziły się z Polityką Prywatności. Użytkownik w każdej chwil może zrezygnować z subskrypcji nie związanej z obsługą złożonego zamówienia, poprzez wiadomość z prośbą o wykreślenie na biuro@wypakuj.pl.